Privacybeleid

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG zorgt onder meer voor versterking en uitbreiding van privacyrechten en voor meer verantwoordelijkheden voor organisaties. In het bijgevoegde bestand kunt u het privacy statement van J.F.V. Grotius vinden. Hierin staat hoe wij uw persoonsgegevens bewaren en gebruiken.

Als u na het lezen van het privacy statement nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke binnen het bestuur via bestuur@jfvgrotius.nl. J.F.V. Grotius behoudt te allen tijde het recht om dit privacyreglement te wijzigen. Het geldende beleid wordt altijd gepubliceerd op de website van de organisatie.

Laatste versie: mei 2018

Privacyverklaring J.F.V. Grotius