Commissies

Activiteitencommissie extern

Introductie

De activiteitencommissie extern laat de rechtenstudent kennis maken met wat de rechtenstudie buiten de faculteit allemaal kan inhouden. Zo werden er de afgelopen jaren onder andere bezoeken aan de P.I. Vught , het Internationaal Strafhof, de FIOD en de Hoge Raad georganiseerd. Verder organiseert de commissie sinds een aantal jaar ook de externe trip: een juridische trap naar een nabijgelegen stad in Europa. De commissie gaat om de tafel zitten en bedenkt wat de rechtenstudent van het KOG graag zou willen bezoeken. Vervolgens worden deze ideeën uitgewerkt en de taken verdeeld, opdat een prachtig bezoek wordt neergezet. De commissie bestaat uit zes studenten die wordt begeleid door de assessor onderwijs.

Commissie

Praeses: Juliana Monsfort
Ab-actis: Emma Pellegrom
Quaestor: Lisa Mullink
Assessor promotie: Isabel Disser
Assessor: Eva van der Windt
Assessor: Susanne van Teeffelen

Begeleidend bestuurslid

Jasper Schut

Activiteitencommissie intern

Introductie

De activiteitencommissie intern richt zich op de studieverdiepende activiteiten. Deze commissie zet bijvoorbeeld lezingen op, verzorgt symposia en organiseert debatten. Deze activiteiten vinden doorgaans plaats op de universiteit. De commissie streeft ernaar om studenten te motiveren en inspireren door deze activiteiten te organiseren. Doordat er gedurende het jaar verschillende sprekers langskomen en vertellen over uiteenlopende juridische vraagstukken krijgt de student een beter beeld van wat er zoal mogelijk is met een rechtenstudie. Uiteraard is het aan de commissie of zij nog met nieuwe ideeën komen die Grotius beter op de kaart kunnen zetten.

Commissie

Praeses: Roos van der Plas 
Ab-actis: Elise Heikens
Quaestor: Hajar Belhaje
Assessor promotie: Anne Nijmeijer
Assessor: Annefleur de Witte
Assessor: Amine Ben Hamich

Begeleidend bestuurslid

Jasper Schut

Activiteitencommissie sociaal

Introductie

De activiteitencommissie sociaal richt zich op de studieverbredende activiteiten. Deze commissie organiseert de Grotiusfeesten en alle sociale activiteiten van de vereniging. De activiteitencommissie sociaal organiseert ook het jaarlijkse gala.

Commissie

Praeses: Katjuska Daal
Ab-actis: Luna Sluis 
Quaestor: Berkcan Gunay
Assessor promotie: Juliette Gaal
Assessor promotie: Tyrisha Leutscher
Assessor: Merel Gorter
Assessor: Dion van Tilburg

Begeleidend bestuurslid

Wouter Veldstra

Almanakcommissie

Introductie

Naar de almanak kijkt elke Grotiaan het gehele jaar uit. Wat zal het thema zijn? Welke interviews zullen er in staan? Sta ik wel goed op de foto’s? De almanak is het jaarboek van de vereniging en bevat een geheel overzicht van het afgelopen verenigingsjaar. In de almanak vind je onder andere verslagen en foto’s van de activiteiten, een ledenoverzicht met bijhorende foto's en thema-gerelateerde artikelen en interviews. De Almanakcommissie heeft de taak om dit mooiste boekwerk van de vereniging samen te stellen. Hiervoor zal worden gewerkt met Indesign en Photoshop. Het is aan de commissie om deze uitdagende en leuke taak tot een goed einde te brengen en de uitdaging aan te gaan om de almanak van het voorgaande jaar te overtreffen! De thema's die de afgelopen jaren voorbij zijn gekomen zijn: 'The pursuit of happiness', 'Big Brother is watching you', 'JFV Grotius smaakt naar meer', '100 jaar J.F.V. Grotius' en 'Focus'.

Commissie

Praeses: Sebastian Cornielje
Ab-actis: Tamara van Koppen
Quaestor: Diba Sohrab
Assessor: Fay van Alphen
Assessor: Sascha Frinking
Assessor: Kim Gijzel

Begeleidend bestuurslid

Marnick van der Bom

Beroepscommissie

Introductie

De beroepscommissie oordeelt over beroepsschriften. De beroepscommissie bestaat uit ten minste drie leden en niet meer dan vijf leden. Dit jaar bestaat de commissie uit drie leden. De beroepscommissie wordt op voordracht van het bestuur door de algemene vergadering benoemd op de jaarvergadering.

Commissie

Praeses: Luuk Jordens
Assessor: Jasper Hoogeveen
Assessor: Christi Donkervoort

Carrièrecommissie

Introductie

De carrièrecommissie heeft als doel om veelzijdige activiteiten te organiseren in het kader van de carrièremogelijkheden na de studie. Denk hierbij niet louter aan het bezoeken van advocatenkantoren, maar ook aan het bezoeken van diverse ondernemingen, banken en andere instellingen. Zo zijn we het afgelopen jaar bijvoorbeeld bij Ahold, Van Lanschot bankiers en ING geweest. Er kan ook gedacht worden aan het recruitmentdiner, wijnproeverijen of company-diners om in contact te komen met een toekomstig werkgever. Deze commissie is een zomercommissie en wordt al gevormd in juni. 

Commissie

Praeses: Rohini Jadnanansing
Ab-actis: Lisa de Groot
Quaestor: Dominique Overheul
Assessor promotie: Anouk van der Valk
Assessor: Pola Oleszkiewicz
Assessor : Sema Acikgoz

Begeleidend bestuurslid

Frida Meingast

Congrescommissie

Introductie

Het paradepaardje van de vereniging is het jaarlijks terugkerend juridisch congres georganiseerd door de congrescommissie der J.F.V. Grotius. Het congres vindt plaats in het najaar en is interessant voor zowel studenten als professionals. Elk jaar heeft het congres weer een ander thema. De commissie zorgt voor dit thema, bedenkt welke sprekers zij op hun congres willen uitnodigen en zorgen er verder voor dat deze hele dag soepel verloopt. 

Commissie 2018-2019

Praeses: Frank Bambacht
Ab-actis: Tjebbe Kuiper
Quaestor: Eline Keuning
Assessor promotie: Suus Lelieveld
Assessor promotie: Yoran Bonnet
Assessor: Ike Sicco Smit
Assessor: Auke Rienstra

Commissie 2019-2020

Praeses: Sterre Bours
Ab-actis: Geert van der Meer
Quaestor: Rochelle Entius
Assessor promotie:  Iris van Beers
Assessor promotie: Radhika Kaushal
Assessor: Rick Steendam
Assessor: Nadina Hiddema

Begeleidend bestuurslid

Jasper Schut

Educatiecommissie

Introductie

De educatiecommissie zal zich inzetten om onderzoek te doen naar de mogelijkheden omtrent het uitbrengen van aanvullende studiestof. In deze commissie ga je zoeken naar medestudenten die hierbij kunnen helpen en zal je het contact met hen onderhouden en toezicht op hen houden. Deze commissie is een zomercommissie en wordt al gevormd in juni.

Commissie

Praeses: Jiahui Plomp
Ab-actis: Bo Keersemaker
Quaestor: Sophie Lombaers
Assessor: Rick Steendam

Begeleidend bestuurslid

Jasper Schut

Eerstejaarscommissie

Introductie

De eerstejaarscommissie is een commissie voor en door eerstejaars. De commissie bestaat louter uit eerstejaars en organiseert ook alleen activiteiten voor eerstejaars. Tijdens de activiteiten die deze commissie organiseert, maken de deelnemers kennis met elkaar, de vereniging en de faculteit. De eerstejaarscommissie is er vooral om beginnende eerstejaars direct enthousiast te maken voor de vereniging. Het is aan de eerstejaars in deze commissie om hier een enthousiaste bijdrage aan te leveren. Afgelopen jaren zijn er veel al verschillende activiteiten voorbij gekomen, bijvoorbeeld een Kerstpubquiz, het bijwonen van de opnames van De Wereld Draait Door en ook een kroegentocht mochten niet ontbreken. De ouderdag op de faculteit wordt ook georganiseerd door deze commissie. Gedurende deze dag krijgen de ouders een beter beeld van het studie- en studentenleven van de rechtenstudent in Leiden. Tenslotte vindt er ook jaarlijks de eerstejaarstrip plaats, een korte trip naar een nabijgelegen stad waarbij er verschillende activiteiten worden georganiseerd 

Commissie

Praeses: Dewi el Hamdaoui
Ab-actis: Julie Tran
Quaestor: Jordy Gelmers
Assessor promotie: Rosalie van der Kwaak
Assessor: Shireen Lander
Assessor: Janna van de Bospoort

Begeleidend bestuurslid

Ayman Kariman

Goede-doelencommissie

Introductie

De goede-doelencommissie zet zich per verenigingsjaar in voor een zelfgekozen goed doel. Gedurende het jaar worden er meerdere acties uitgevoerd om geld op te halen voor het goede doel.  

Commissie

Praeses: Marjolein Bakker
Ab-actis: Noor Mulder
Quaestor: Merel Elemans
Assessor promotie: Bibianne de Bats
Assessor: Deveny van Vessum
Assessor:Celine Fransberg

Begeleidend bestuurslid

Casper Oort

Introductiecommissie

Introductie

Gedurende het introductieweekend is menig Grotiushart harder gaan kloppen. Tijdens dit legendarische weekend worden de eerstejaars enthousiast gemaakt voor de vele commissies en activiteiten die J.F.V. Grotius te bieden heeft. Daarnaast biedt dit weekend een mogelijkheid voor de eerstejaars om elkaar en de ouderejaars, bestuur en mentoren, beter te leren kennen. Voor het organiseren van dit introductieweekend is een commissie aangesteld: de introductiecommissie. Deze commissie bedenkt het thema van het weekend, de verschillende activiteiten, wat ze de eerstejaars mee willen geven en ze voeren het gehele weekend uit.  

Commissie

Praeses: Beatrix Aloyts
Ab-actis: Isabel de Boer
Quaestor: Mark de Jongh
Assessor: Naomi Wezenberg
Assessor: Meta Klijn
Assessor: Eleonora Raus

Begeleidend bestuurslid

Wouter Veldstra

Kleine-reiscommissie

Introductie

Jaarlijkse en beruchte successen, de ski-reis en de kleine-reis, worden georganiseerd door de kleine-reiscommissie. De commissie organiseert deze reizen, maar is ook gedurende de reis bezig om alles in goede banen te leiden. De commissieleden vergaderen over de bestemming, het vervoer, het onderdak, de te bezoeken bezienswaardigheden en maken de reis- en dagplanning. De skireis vindt meestal plaats in januari of begin februari. De kleine reis vindt doorgaans plaats in het begin van de zomervakantie. De Kleine-reiscommissie vloog afgelopen jaar met een groep Grotianen naar het warme Madrid. Het jaar daarvoor vleiden er ongeveer 30 blije Grotianen neer in het prachtige Lissabon. Het is aan de commissie om een mooie locatie aan dit rijtje toe te voegen.

Commissie

Praeses: Solange Mulder
Ab-actis: Tarkan Karayazgan
Quaestor: Louis van Paridon
Assessor promotie: Senna de Roos
Assessor: Sean van Koert
Assessor: José Herweijer

Begeleidend bestuurslid

Wouter Veldstra

Leidse Juridische Bedrijvendagcommissie

Introductie

De Leidse Juridische Bedrijvendag wordt dit jaar georganiseerd door een aparte commissie. De Bedrijvendag zal het aankomende jaar nog groter worden dan voorgaande jaren. Zo zal het aantal aanwezige kantoren worden verhoogd, zullen er meer workshops zijn en wordt er gekeken naar een nieuwe, grotere locatie voor de Bedrijvendag. Als lid van deze commissie ben jij verantwoordelijk voor het organiseren en in goede banen leiden van deze dag. Deze commissie is een zomercommissie en wordt al gevormd in de zomer.

Commissie

Praeses: Alexandra de Jong
Ab-actis: Jelle Keijser
Quaestor:  Florine Mars
Assessor promotie:  Bart Kuling
Assessor promotie:  Manon Friskes 

Begeleidend bestuurslid

Frida Meingast

Mediacommissie

Introductie

Een grote passie voor fotograferen en oog voor detail, dat is wat deze commissie heeft. De mediacommissie zorgt er gedurende het hele jaar voor dat alle activiteiten en feestjes op de gevoelige plaat worden vastgelegd. Deze foto's worden gebruikt voor de website, social media en natuurlijk onze almanak. Daarnaast zal de mediacommissie ook aftermovies en promotiefilmpjes maken. 

Commissie

Praeses: Mark Prinsen
Assessor: Esther Ophorst
Assessor: Julian Hulters
Assessor: Dina Grigorjan 

Begeleidend bestuurslid

Marnick van der Bom

Sportcommissie

Introductie

De sportcommissie zal ervoor zorgen dat iedere Grotiaan, ondanks de biertjes bij de sociale activiteiten, toch fit blijft. De eerste activiteit van de sportcommissie, lacrosse, was ook een groot succes! 

Commissie

Praeses: Olivier Kooijman
Ab-actis: Tjebbe Witteveen
Quaestor: Daniel van Ginkel
Assessor promotie: Reinoud van Ginkel
Assessor: Joshua Wegman

Begeleidend bestuurslid

Wouter Veldstra

Studiereiscommissie

Introductie

De studiereiscommissie heeft de fantastische taak om het hoogtepunt van het verenigingsjaar te organiseren, de studiereis. Deze reis combineert de ervaring van een andere cultuur met de rechtenstudie. Hierdoor beleeft de deelnemer een onvergetelijke reis waarin een stukje levenservaring wordt opgedaan. Bij een studiereis moet je denken aan een reis met ongeveer 30 rechtenstudenten met een afwisselend juridisch en cultureel programma. Zo worden er bezoeken gebracht aan bijvoorbeeld het parlement, de rechtbank, de ambassade of een advocatenkantoor.

De locaties van de afgelopen jaren zijn Cairo, Israël, Dubai, Washington D.C., Shanghai , Singapore, Kuala Lumpur, New York, Tokyo, Toronto en Seoul. Deze commissie is een zomercommissie en wordt al gevormd in de zomer.

Commissie

Praeses: Tamara Végh
Ab-actis: Eline Snijders
Quaestor: Noah van Meekeren
Assessor promotie: Amanda Stam
Assessor: Iskren Radoslavov
Assessor: Tycho Aal

Begeleidende bestuursleden

Jasper Schut en Wouter Veldstra

Uitwisselingscommissie

Introductie

Om het jaar organiseert Grotius een uitwisseling met universiteiten in Zuid-Afrika en met Gent. De commissie dient deelnemers te werven voor deze reis en een Grotiaan te strikken die zal pleiten tijdens de traditionele pleitwedstrijd in Gent. 

Commissie 2018-2019

Praeses: Ike Sicco Smit
Ab-actis: Sandjana Sitaram
Quaestor: Amber Kastelijn
Assessor: Laura Loffredo

Begeleidend bestuurslid

Wouter Veldstra