Commissies

Activiteitencommissie extern

Introductie

De activiteitencommissie extern laat de rechtenstudent kennismaken met wat de rechtenstudie buiten de faculteit allemaal kan inhouden. Zo werden er de afgelopen jaren onder andere bezoeken aan de P.I. Vught, het Internationaal Strafhof, de FIOD en de Hoge Raad georganiseerd. Verder organiseert de commissie sinds een aantal jaar ook de externe trip: een juridische trip naar een nabijgelegen stad in Europa. De commissie gaat om de tafel zitten en bedenkt wat de rechtenstudent van het KOG graag zou willen bezoeken. Vervolgens worden deze ideeën uitgewerkt en de taken verdeeld, opdat een prachtig bezoek wordt neergezet. De commissie bestaat uit zes studenten die wordt begeleid door de assessor onderwijs en carriére.

Commissie

Praeses: Juliëtte Eijssen
Ab-actis: Sofia Dello Russo
Quaestor: Sanne Olsthoorn
Assessor promotie: Julia Willemsen
Assessor: Özden Paltun
Assessor: Eva Verdellen

Begeleidend bestuurslid

Abel-Jan Scheffer

Activiteitencommissie intern

Introductie

De activiteitencommissie intern richt zich op de studieverdiepende activiteiten. Deze commissie zet bijvoorbeeld lezingen op, verzorgt symposia en organiseert debatten. Deze activiteiten vinden doorgaans plaats op de universiteit. De commissie streeft ernaar om studenten te motiveren en inspireren door deze activiteiten te organiseren. Doordat er gedurende het jaar verschillende sprekers langskomen en vertellen over uiteenlopende juridische vraagstukken krijgt de student een beter beeld van wat er zoal mogelijk is met een rechtenstudie. Uiteraard is het aan de commissie of zij nog met nieuwe ideeën komt die Grotius beter op de kaart kunnen zetten.

Commissie

Praeses: Tijs Boesschen Hospers 
Ab-actis:  Thijmen van Bendegem
Quaestor:  Douwe Koot
Assessor promotie:  Alissa Paalvast
Assessor: Davey Karsten
Assessor: Marit Kossen


Begeleidend bestuurslid

Abel-Jan Scheffer

Activiteitencommissie sociaal

Introductie

De activiteitencommissie sociaal richt zich op de studieverbredende activiteiten. Deze commissie organiseert de Grotiusfeesten en alle sociale activiteiten van de vereniging. De activiteitencommissie sociaal organiseert ook het jaarlijkse gala.

Commissie

Praeses:  Sofie Kout
Ab-actis: Renuka Roep 
Quaestor: Maite Rooskens
Assessor promotie: Marciënne Hirsch
Assessor: Julia Sadoch
Assessor:  Jack Karsten

Begeleidend bestuurslid

Berkcan Gunay

Almanakcommissie

Introductie

Naar de almanak kijkt elke Grotiaan het gehele jaar uit. Wat zal het thema zijn? Welke interviews zullen er in staan? Sta ik wel goed op de foto’s? De almanak is het jaarboek van de vereniging en bevat een geheel overzicht van het afgelopen verenigingsjaar. In de almanak vind je onder andere verslagen en foto’s van de activiteiten, een ledenoverzicht met bijbehorende foto's en themagerelateerde artikelen en interviews. De Almanakcommissie heeft de taak om dit mooie boekwerk van de vereniging samen te stellen. Hiervoor zal worden gewerkt met Indesign en Photoshop. Het is aan de commissie om deze leuke taak tot een goed einde te brengen en de uitdaging aan te gaan om de almanak van het voorgaande jaar te overtreffen! De thema's die de afgelopen jaren voorbij zijn gekomen zijn: 'The pursuit of happiness', 'Big Brother is watching you', 'JFV Grotius smaakt naar meer', '100 jaar J.F.V. Grotius' en 'Focus'.

Commissie

Praeses: Giselle Marlisa
Ab-actis: Ishana Bhadai
Quaestor: Julia Eusebio
Assessor: Marco Horn
Assessor: Paula van Griensven

Begeleidend bestuurslid

Esther Ophorst

Beroepscommissie

Introductie

De beroepscommissie oordeelt over beroepsschriften. De beroepscommissie bestaat uit ten minste drie leden en niet meer dan vijf leden. Dit jaar bestaat de commissie uit drie leden. De beroepscommissie wordt op voordracht van het bestuur door de algemene vergadering benoemd op de jaarvergadering.

Commissie

Praeses:  Roos van der Plas
Assessor:  Jasper Schut
Assessor: Eva van der Windt

Carrièrecommissie

Introductie

De carrièrecommissie heeft als doel om veelzijdige activiteiten te organiseren in het kader van de carrièremogelijkheden na de studie. Denk hierbij niet louter aan het bezoeken van advocatenkantoren, maar ook aan het bezoeken van diverse ondernemingen, banken en andere instellingen. Zo zijn we het afgelopen jaar bijvoorbeeld bij Ahold, Van Lanschot bankiers en ING geweest. Er kan ook gedacht worden aan het recruitmentdiner, wijnproeverijen of company-diners om in contact te komen met een toekomstig werkgever. Deze commissie is een zomercommissie en wordt al gevormd in juni. 

Commissie

Praeses: Danick Krijnen
Ab-actis: Daan Zwinkels
Quaestor:  Jinsey Amesz
Assessor promotie:  Tessa Pohl
Assessor: Xenia van Tuinen
Assessor: Dominique van Duijn

Begeleidend bestuurslid

Mark de Jongh

Congrescommissie

Introductie

Het paradepaardje van de vereniging is het jaarlijks terugkerend juridisch congres georganiseerd door de congrescommissie der J.F.V. Grotius. Het congres vindt plaats in het najaar en is interessant voor zowel studenten als professionals. Elk jaar heeft het congres weer een ander thema. De commissie zorgt voor dit thema, bedenkt welke sprekers zij op hun congres willen uitnodigen en zorgen er verder voor dat deze hele dag soepel verloopt. 

Commissie 2021-2022

Praeses: Steven Queis
Ab-actis: Sanne Pronk
Quaestor: Sofia Della Rosso
Assessor promotie:  Lana Amin
Assessor:  Julie Tran
Assessor: Maria van den Oord
Assessor: Daniel van Wensveen

Begeleidend bestuursleden

Shireen Lander

Commissie 2022-2023

Praeses: Noah van Krugten
Ab-actis: Romy van Laarhoven
Quaestor: Chiara Rietjens
Assessor promotie: Amber van Gorsel
Assessor: Julia Damhuis
Assessor: Davey Karsten

Begeleidende bestuursleden

Abel-Jan Scheffer

Cultuurcommissie

Introductie

Dit jaar introduceert J.F.V. Grotius de cultuurcommissie! De cultuurcommissie draagt bij aan de algemene ontwikkeling van onze leden en verrijkt de juridische kennis. Dit zal worden gedaan door een theaterbezoek en een museum activiteit. Maar het staat de commissie vrij om zo creatief mogelijk cultuur onder de aandacht te brengen!

Commissie

Praeses: Sophie Ruding
Ab-actis: Lana Amin
Quaestor: Pieter Kerkman
Assessor: Demi Bosveld
Assessor: Kika Overveld
Assessor: Fahd El Rahoui

Begeleidend bestuurslid

Mark de Jongh

Eerstejaarscommissie

Introductie

De eerstejaarscommissie is een commissie voor en door eerstejaars. De commissie bestaat louter uit eerstejaars en organiseert ook alleen activiteiten voor eerstejaars. Tijdens de activiteiten die deze commissie organiseert, maken de deelnemers kennis met elkaar, de vereniging en de faculteit. De eerstejaarscommissie is er vooral om beginnende eerstejaars direct enthousiast te maken voor de vereniging. Het is aan de eerstejaars in deze commissie om hier een enthousiaste bijdrage aan te leveren. Afgelopen jaren zijn er al veel verschillende activiteiten voorbij gekomen, bijvoorbeeld een Kerstpubquiz, het bijwonen van de opnames van De Wereld Draait Door en ook een kroegentocht mochten niet ontbreken. De ouderdag op de faculteit wordt ook georganiseerd door deze commissie. Gedurende deze dag krijgen de ouders een beter beeld van het studie- en studentenleven van de rechtenstudent in Leiden. Tenslotte vindt er ook jaarlijks de eerstejaarstrip plaats, een korte trip naar een nabijgelegen stad waarbij er verschillende activiteiten worden georganiseerd 

Commissie

Praeses: Marrit de Boer
Ab-actis: Mila van der Ploeg
Quaestor: Pepijn Westphal
Assessor promotie: Nelly Hesp
Assessor: Tim Molenaar
Assessor: Thomas Wijnants

Begeleidend bestuurslid

Selen Simeonova

Goede-doelencommissie

Introductie

De goede-doelencommissie zet zich per verenigingsjaar in voor een zelfgekozen goed doel. Gedurende het jaar worden er meerdere acties georganiseerd om geld op te halen voor het goede doel.  

Commissie

Praeses: Kim Jonker
Ab-actis: Evy de Beyer
Quaestor: Faye Pronk
Assessor promotie: Lara Huizinga
Assessor: Anouk Teunis

Begeleidend bestuurslid

Timothy Metz

Introductiecommissie

Introductie

Gedurende het introductieweekend is menig Grotiushart sneller gaan kloppen. Tijdens dit legendarische weekend worden de eerstejaars enthousiast gemaakt voor de vele commissies en activiteiten die J.F.V. Grotius te bieden heeft. Daarnaast biedt dit weekend een mogelijkheid voor de eerstejaars om elkaar en de ouderejaars, bestuur en mentoren, beter te leren kennen. Voor het organiseren van dit introductieweekend is een commissie aangesteld: de introductiecommissie. Deze commissie bedenkt het thema van het weekend, de verschillende activiteiten, wat ze de eerstejaars mee willen geven en ze voeren het gehele weekend uit.  

Commissie

Praeses: Rebecca van der Lugt
Ab-actis: Simon Bleichrodt
Quaestor: Juul Nagesser
Assessor promotie: Gemma Baas
Assessor: Danick Krijnen
Assessor: Oliver Collignon

Begeleidend bestuurslid

Berkcan Gunay

Kascontrolecommissie

Commissie

Lisa Mullink
Anne Onnekink

Kleine-reiscommissie

Introductie

Jaarlijkse en beruchte successen: de ski-reis en de kleine-reis. Deze worden georganiseerd door de kleine-reiscommissie. De commissie organiseert deze reizen, maar is ook gedurende de reis bezig om alles in goede banen te leiden. De commissieleden vergaderen over de bestemming, het vervoer, het onderdak, de te bezoeken bezienswaardigheden en maken de reis- en dagplanning. De skireis vindt meestal plaats in januari of begin februari. De kleine reis vindt doorgaans plaats aan het begin van de zomervakantie. De kleine-reiscommissie vloog afgelopen jaar met een groep Grotianen naar het warme Madrid. Het jaar daarvoor vleiden er ongeveer 30 blije Grotianen neer in het prachtige Lissabon. Het is aan de commissie om een mooie locatie aan dit rijtje toe te voegen.

Commissie

Praeses: Radhika Kaushal
Ab-actis: Daphne Biron
Quaestor: Thomas Bleichrodt
Assessor promotie: Hadda Yadine
Assessor: Lucille Dalsem
Assessor: Louis Pötgens

Begeleidend bestuurslid

Berkcan Gunay

Leidse Juridische Bedrijvendagcommissie

Introductie

De Leidse Juridische Bedrijvendag wordt dit jaar georganiseerd door een aparte commissie. De Bedrijvendag zal het aankomende jaar nog groter worden dan voorgaande jaren. Zo zal het aantal aanwezige kantoren worden verhoogd, zullen er meer workshops zijn en wordt er gekeken naar een nieuwe, grotere locatie voor de Bedrijvendag. Als lid van deze commissie ben jij verantwoordelijk voor het organiseren en in goede banen leiden van deze dag. Deze commissie is een zomercommissie en wordt dus al gevormd in de zomer.

Commissie

Praeses: Tess van der Putten
Ab-actis: Maxim van Vliet
Quaestor: Harm Huizer
Assessor promotie: Daniela Costa Rego
Assessor: Fleur Huizinga 
Assessor: Haithem Akile  

Begeleidend bestuurslid

Mark de Jongh

Adviescommissie

Praeses: Maximiliaan Willemsen
Assessor: Ilke Sicco Smit
Assessor: Kelly van Leeuwen
e.t. Assessor Onderwijs en Carrière: Shireen Lander

Lustrumcommissie

De lustrumcommissie houdt zich bezig met de organisatie van een lustrumweek, waarin een verscheidenheid aan activiteiten zal plaatsvinden. Aankomend verenigingsjaar viert J.F.V. Grotius haar 105-jarige bestaan, hetgeen groots gevierd dient te worden. Deze activiteiten zullen aansluiten bij de drie verschillende pijlers van de vereniging en daarmee een divers programma vormen. Het lustrum van de vereniging zal in het najaar plaatsvinden.  

Commissie

Praeses: Marnick van der Bom
Ab-actis: Iris van Beers
Quaestor: Geert van der Meer
Assessor promotie: Roos van der Plas
Assessor: Wouter Veldstra
Assessor: Shireen Lander

Begeleidend bestuurslid

Emma Pellegrom

Selen Simeonova

Podcastcommissie

Introductie

Dit jaar introduceert J.F.V. Grotius de podcastcommissie! De podcastcommissie zal zowel studieverdiepende als studieverbredende onderwerpen behandelen. Als commissielid vraag je sprekers, bedenk je vragen en neem je de podcasts op. Wil jij rechtenstudenten helpen om zich te verdiepen in juridische onderwerpen of heb jij juist goede ideeën voor podcasts over het studentenleven? Solliciteer dan voor de podcastcommissie!

Commissie

Praeses: Lila Baartman
Ab-actis: Sophie van der Pal
Quaestor: Pleun Bakker
Assessor promotie: Lena Iozzolino
Assessor: Amechi Umuego

Begeleidend bestuurslid

Abel-Jan Scheffer

Sportcommissie

Introductie

De sportcommissie zal ervoor zorgen dat iedere Grotiaan, ondanks de biertjes bij de sociale activiteiten, toch fit blijft. De eerste activiteit van de sportcommissie, lacrosse, was een groot succes! 

Commissie

Praeses: Anna van Peer
Ab-actis: Amelie Douvry
Quaestor: Anne Huisman
Assessor promotie: Lisanne Strijk
Assessor: Birgit Kroes
Assessor: Tsowinar Davtjan

Begeleidend bestuurslid

Berkcan Gunay

Studiereiscommissie

Introductie

De studiereiscommissie heeft de fantastische taak om het hoogtepunt van het verenigingsjaar te organiseren, de studiereis. Deze reis combineert de ervaring van een andere cultuur met de rechtenstudie. Hierdoor beleeft de deelnemer een onvergetelijke reis waarin een stukje levenservaring wordt opgedaan. Bij een studiereis moet je denken aan een reis met ongeveer 30 rechtenstudenten met een afwisselend juridisch en cultureel programma. Zo worden er bezoeken gebracht aan bijvoorbeeld het parlement, de rechtbank, de ambassade of een advocatenkantoor.

De locaties van de afgelopen jaren zijn Cairo, Israël, Dubai, Washington D.C., Shanghai , Singapore, Kuala Lumpur, New York, Tokyo, Toronto en Seoul. Deze commissie is een zomercommissie en wordt dus al gevormd in de zomer.

Commissie

Praeses: Jamal Berkani
Ab-actis: Sandjana Sitaram
Quaestor: Lotte Dekker
Assessor promotie: Kyra van Wijngaarden
Assessor carrière: Linda Zhou

Begeleidende bestuursleden

Berkcan Gunay

Mark de Jongh

Uitwisselingscommissie

Introductie

Om het jaar organiseert Grotius een uitwisseling met universiteiten in Zuid-Afrika en Gent. De commissie dient deelnemers te werven voor deze reis en een Grotiaan te strikken die zal pleiten tijdens de traditionele pleitwedstrijd in Gent. 

Commissie

Praeses: Florbella Rodrigues Baptista
Ab-actis: Jasmine Jakupovic
Quaestor: Bjorn Wieringa
Assessor promotie: Yasmine Haszing
Assessor: Lies Kloosterhuis

Begeleidend bestuurslid

Berkcan Gunay