Commissies

Activiteitencommissie extern

Introductie

De activiteitencommissie extern laat de rechtenstudent kennismaken met wat de rechtenstudie buiten de faculteit allemaal kan inhouden. Zo werden er de afgelopen jaren onder andere bezoeken aan de P.I. Vught, het Internationaal Strafhof, de FIOD en de Hoge Raad georganiseerd. Verder organiseert de commissie sinds een aantal jaar ook de externe trip: een juridische trip naar een nabijgelegen stad in Europa. De commissie gaat om de tafel zitten en bedenkt wat de rechtenstudent van het KOG graag zou willen bezoeken. Vervolgens worden deze ideeën uitgewerkt en de taken verdeeld, opdat een prachtig bezoek wordt neergezet. De commissie bestaat uit zes studenten die wordt begeleid door de assessor onderwijs en carriére.

Commissie

Praeses: Abel-Jan Scheffer
Ab-actis:  Lara Huizinga
Quaestor: Selen Simenova
Assessor promotie: Indy de Graaf
Assessor: Louis Pötgens
Assessor: Lisa Wonink

Begeleidend bestuurslid

Shireen Lander

Activiteitencommissie intern

Introductie

De activiteitencommissie intern richt zich op de studieverdiepende activiteiten. Deze commissie zet bijvoorbeeld lezingen op, verzorgt symposia en organiseert debatten. Deze activiteiten vinden doorgaans plaats op de universiteit. De commissie streeft ernaar om studenten te motiveren en inspireren door deze activiteiten te organiseren. Doordat er gedurende het jaar verschillende sprekers langskomen en vertellen over uiteenlopende juridische vraagstukken krijgt de student een beter beeld van wat er zoal mogelijk is met een rechtenstudie. Uiteraard is het aan de commissie of zij nog met nieuwe ideeën komt die Grotius beter op de kaart kunnen zetten.

Commissie

Praeses: Danick Krijnen 
Ab-actis: Romy van Laarhoven
Quaestor: Noah van Krugten
Assessor promotie: Sophie Vermeer
Assessor: Jinsey Amesz
Assessor: Nour Hmoumou


Begeleidend bestuurslid

Shireen Lander

Activiteitencommissie sociaal

Introductie

De activiteitencommissie sociaal richt zich op de studieverbredende activiteiten. Deze commissie organiseert de Grotiusfeesten en alle sociale activiteiten van de vereniging. De activiteitencommissie sociaal organiseert ook het jaarlijkse gala.

Commissie

Praeses: Timothy Metz
Ab-actis: Eva Laurensse 
Quaestor: Pieter Kerkman
Assessor promotie: Emmelie Klep
Assessor promotie: Emma Snel
Assessor: Özden Paltun

Begeleidend bestuurslid

Joan de Boer

Almanakcommissie

Introductie

Naar de almanak kijkt elke Grotiaan het gehele jaar uit. Wat zal het thema zijn? Welke interviews zullen er in staan? Sta ik wel goed op de foto’s? De almanak is het jaarboek van de vereniging en bevat een geheel overzicht van het afgelopen verenigingsjaar. In de almanak vind je onder andere verslagen en foto’s van de activiteiten, een ledenoverzicht met bijbehorende foto's en themagerelateerde artikelen en interviews. De Almanakcommissie heeft de taak om dit mooie boekwerk van de vereniging samen te stellen. Hiervoor zal worden gewerkt met Indesign en Photoshop. Het is aan de commissie om deze leuke taak tot een goed einde te brengen en de uitdaging aan te gaan om de almanak van het voorgaande jaar te overtreffen! De thema's die de afgelopen jaren voorbij zijn gekomen zijn: 'The pursuit of happiness', 'Big Brother is watching you', 'JFV Grotius smaakt naar meer', '100 jaar J.F.V. Grotius' en 'Focus'.

Commissie

Praeses: Esther Ophorst
Ab-actis: Isabel de Boer
Quaestor: Tessa Pohl
Assessor promotie: Juul Uilenreef
Assessor: Giselle Marlisa

Begeleidend bestuurslid

Anouk Lobé

Beroepscommissie

Introductie

De beroepscommissie oordeelt over beroepsschriften. De beroepscommissie bestaat uit ten minste drie leden en niet meer dan vijf leden. Dit jaar bestaat de commissie uit drie leden. De beroepscommissie wordt op voordracht van het bestuur door de algemene vergadering benoemd op de jaarvergadering.

Commissie

Praeses: Ayman Kariman
Assessor: Marlijne Teves
Assessor: Marnick van der Bom

Carrièrecommissie

Introductie

De carrièrecommissie heeft als doel om veelzijdige activiteiten te organiseren in het kader van de carrièremogelijkheden na de studie. Denk hierbij niet louter aan het bezoeken van advocatenkantoren, maar ook aan het bezoeken van diverse ondernemingen, banken en andere instellingen. Zo zijn we het afgelopen jaar bijvoorbeeld bij Ahold, Van Lanschot bankiers en ING geweest. Er kan ook gedacht worden aan het recruitmentdiner, wijnproeverijen of company-diners om in contact te komen met een toekomstig werkgever. Deze commissie is een zomercommissie en wordt al gevormd in juni. 

Commissie

Praeses: Susanne van Teeffelen
Ab-actis: Janna van de Bospoort
Quaestor: Jordy Gelmers
Assessor promotie: Katie Hoek
Assessor: Zjinhat Ramazan
Assessor: Rosalie van der Kwaak

Begeleidend bestuurslid

Shireen Lander

Congrescommissie

Introductie

Het paradepaardje van de vereniging is het jaarlijks terugkerend juridisch congres georganiseerd door de congrescommissie der J.F.V. Grotius. Het congres vindt plaats in het najaar en is interessant voor zowel studenten als professionals. Elk jaar heeft het congres weer een ander thema. De commissie zorgt voor dit thema, bedenkt welke sprekers zij op hun congres willen uitnodigen en zorgen er verder voor dat deze hele dag soepel verloopt. 

Commissie 2020-2021

Praeses: Tamara Végh
Ab-actis: Shireen Lander
Quaestor: Pieter Kerkman
Assessor promotie: Fahd El Rahaui
Assessor: Amine Ben Hamich

Begeleidende bestuursleden

Eva van der Windt & Geert van der Meer

Commissie 2021-2022

Praeses: Steven Queis
Ab-actis: Sanne Pronk
Quaestor: Sofia Della Rosso
Assessor promotie:  Lana Amin
Assessor:  Julie Tran
Assessor: Maria van den Oord
Assessor: Daniel van Wensveen

Begeleidend bestuursleden

Shireen Lander en Joan de Boer

Cultuurcommissie

Introductie

Dit jaar introduceert J.F.V. Grotius de cultuurcommissie! De cultuurcommissie draagt bij aan de algemene ontwikkeling van onze leden en verrijkt de juridische kennis. Dit zal worden gedaan door een theaterbezoek en een museum activiteit. Maar het staat de commissie vrij om zo creatief mogelijk cultuur onder de aandacht te brengen!

Commissie

Praeses: Demi Bosveld
Ab-actis: Alissa Paalvast
Quaestor: Anne Huisman
Assessor: Rutger van der Loeff
Assessor: Lila Baartman

Begeleidend bestuurslid

Emma Pellegrom

Eerstejaarscommissie

Introductie

De eerstejaarscommissie is een commissie voor en door eerstejaars. De commissie bestaat louter uit eerstejaars en organiseert ook alleen activiteiten voor eerstejaars. Tijdens de activiteiten die deze commissie organiseert, maken de deelnemers kennis met elkaar, de vereniging en de faculteit. De eerstejaarscommissie is er vooral om beginnende eerstejaars direct enthousiast te maken voor de vereniging. Het is aan de eerstejaars in deze commissie om hier een enthousiaste bijdrage aan te leveren. Afgelopen jaren zijn er al veel verschillende activiteiten voorbij gekomen, bijvoorbeeld een Kerstpubquiz, het bijwonen van de opnames van De Wereld Draait Door en ook een kroegentocht mochten niet ontbreken. De ouderdag op de faculteit wordt ook georganiseerd door deze commissie. Gedurende deze dag krijgen de ouders een beter beeld van het studie- en studentenleven van de rechtenstudent in Leiden. Tenslotte vindt er ook jaarlijks de eerstejaarstrip plaats, een korte trip naar een nabijgelegen stad waarbij er verschillende activiteiten worden georganiseerd 

Commissie

Praeses: Oliver Collignon
Ab-actis: Lotte Dekker
Quaestor: Coen Krijtenburg
Assessor promotie: Melissa Kensen
Assessor: Maite Rooskens
Assessor: Emma Swinkels

Begeleidend bestuurslid

Emma Pellegrom

Goede-doelencommissie

Introductie

De goede-doelencommissie zet zich per verenigingsjaar in voor een zelfgekozen goed doel. Gedurende het jaar worden er meerdere acties georganiseerd om geld op te halen voor het goede doel.  

Commissie

Praeses: Lieve Kornelius
Ab-actis: Hadda Yadine
Quaestor: Julia Eusebio
Assessor promotie: Evelien Warnar
Assessor: Hilda Vos

Begeleidend bestuurslid

Anne Onnekink

Introductiecommissie

Introductie

Gedurende het introductieweekend is menig Grotiushart sneller gaan kloppen. Tijdens dit legendarische weekend worden de eerstejaars enthousiast gemaakt voor de vele commissies en activiteiten die J.F.V. Grotius te bieden heeft. Daarnaast biedt dit weekend een mogelijkheid voor de eerstejaars om elkaar en de ouderejaars, bestuur en mentoren, beter te leren kennen. Voor het organiseren van dit introductieweekend is een commissie aangesteld: de introductiecommissie. Deze commissie bedenkt het thema van het weekend, de verschillende activiteiten, wat ze de eerstejaars mee willen geven en ze voeren het gehele weekend uit.  

Commissie

Praeses: Albert Bosch
Ab-actis: Lisa van Winden
Quaestor: Fabiënne Spruit
Assessor promotie: Adaya Mogendorff
Assessor promotie: Anna van Peer
Assessor: Maud Verlouw

Begeleidend bestuurslid

Joan de Boer

Kleine-reiscommissie

Introductie

Jaarlijkse en beruchte successen: de ski-reis en de kleine-reis. Deze worden georganiseerd door de kleine-reiscommissie. De commissie organiseert deze reizen, maar is ook gedurende de reis bezig om alles in goede banen te leiden. De commissieleden vergaderen over de bestemming, het vervoer, het onderdak, de te bezoeken bezienswaardigheden en maken de reis- en dagplanning. De skireis vindt meestal plaats in januari of begin februari. De kleine reis vindt doorgaans plaats aan het begin van de zomervakantie. De kleine-reiscommissie vloog afgelopen jaar met een groep Grotianen naar het warme Madrid. Het jaar daarvoor vleiden er ongeveer 30 blije Grotianen neer in het prachtige Lissabon. Het is aan de commissie om een mooie locatie aan dit rijtje toe te voegen.

Commissie

Praeses: Julia Michels
Ab-actis: Juliëtte Gaal
Quaestor: Mark de Jongh
Assessor promotie: Ishana Badhai
Assessor: Juliëtte Eijssen
Assessor: Nils Gerlach

Begeleidend bestuurslid

Joan de Boer

Leidse Juridische Bedrijvendagcommissie

Introductie

De Leidse Juridische Bedrijvendag wordt dit jaar georganiseerd door een aparte commissie. De Bedrijvendag zal het aankomende jaar nog groter worden dan voorgaande jaren. Zo zal het aantal aanwezige kantoren worden verhoogd, zullen er meer workshops zijn en wordt er gekeken naar een nieuwe, grotere locatie voor de Bedrijvendag. Als lid van deze commissie ben jij verantwoordelijk voor het organiseren en in goede banen leiden van deze dag. Deze commissie is een zomercommissie en wordt dus al gevormd in de zomer.

Commissie

Praeses: Maximiliaan Willemsen
Ab-actis: Julia Pycek
Quaestor: Cors Nottrot
Assessor promotie: Emma Verdouw
Assessor: Kelly van Leeuwen 
Assessor: Ike Sicco Smit  

Begeleidend bestuurslid

Shireen Lander

Lustrumcommissie

De lustrumcommissie houdt zich bezig met de organisatie van een lustrumweek, waarin een verscheidenheid aan activiteiten zal plaatsvinden. Aankomend verenigingsjaar viert J.F.V. Grotius haar 105-jarige bestaan, hetgeen groots gevierd dient te worden. Deze activiteiten zullen aansluiten bij de drie verschillende pijlers van de vereniging en daarmee een divers programma vormen. Het lustrum van de vereniging zal in het najaar plaatsvinden.  

Commissie

Praeses: Marnick van der Bom
Ab-actis: Iris van Beers
Quaestor: Geert van der Meer
Assessor promotie: Roos van der Plas
Assessor: Wouter Veldstra

Begeleidend bestuurslid

Emma Pellegrom

Selen Simeonova

Mediacommissie

Introductie

De mediacommissie zorgt er gedurende het hele jaar voor dat alle activiteiten en feestjes op de gevoelige plaat worden vastgelegd. Deze foto's worden gebruikt voor de website, social media en natuurlijk onze almanak. Daarnaast zal de marketingcommissie ook aftermovies en promotiefilmpjes maken. Gave Grotius-items, zoals mondkapjes of sokken, worden ook door deze commissie uitgegeven, die verantwoordelijk is voor de merchandise  

Commissie

Praeses: Tonya Baranov
Ab-actis: Noortje Grijmans
Quaestor: Liselot Boekhoudt
Assessor promotie: Jade Windsant
Assessor: Shu Zhen Lin

Begeleidend bestuurslid

Anouk Lobé

Podcastcommissie

Introductie

Dit jaar introduceert J.F.V. Grotius de podcastcommissie! De podcastcommissie zal zowel studieverdiepende als studieverbredende onderwerpen behandelen. Als commissielid vraag je sprekers, bedenk je vragen en neem je de podcasts op. Wil jij rechtenstudenten helpen om zich te verdiepen in juridische onderwerpen of heb jij juist goede ideeën voor podcasts over het studentenleven? Solliciteer dan voor de podcastcommissie!

Commissie

Praeses: Lila Baartman
Ab-actis: Krisz Lucke
Quaestor: Bente Jansen
Assessor promotie: Fahd Rahaui
Assessor promotie: Krisz Luke
Assessor: Emma Verdouw

Begeleidend bestuurslid

Joan de Boer

Sportcommissie

Introductie

De sportcommissie zal ervoor zorgen dat iedere Grotiaan, ondanks de biertjes bij de sociale activiteiten, toch fit blijft. De eerste activiteit van de sportcommissie, lacrosse, was een groot succes! 

Commissie

Praeses: Thomas Bleichrodt
Ab-actis: Yasmine Haszing
Quaestor: Daan Theunissen
Assessor promotie: Rebecca van der Lugt
Assessor: Berkcan Gunay
Assessor: Marciënne Hirsch

Begeleidend bestuurslid

Joan de Boer

Studiereiscommissie

Introductie

De studiereiscommissie heeft de fantastische taak om het hoogtepunt van het verenigingsjaar te organiseren, de studiereis. Deze reis combineert de ervaring van een andere cultuur met de rechtenstudie. Hierdoor beleeft de deelnemer een onvergetelijke reis waarin een stukje levenservaring wordt opgedaan. Bij een studiereis moet je denken aan een reis met ongeveer 30 rechtenstudenten met een afwisselend juridisch en cultureel programma. Zo worden er bezoeken gebracht aan bijvoorbeeld het parlement, de rechtbank, de ambassade of een advocatenkantoor.

De locaties van de afgelopen jaren zijn Cairo, Israël, Dubai, Washington D.C., Shanghai , Singapore, Kuala Lumpur, New York, Tokyo, Toronto en Seoul. Deze commissie is een zomercommissie en wordt dus al gevormd in de zomer.

Commissie

Praeses: Tess van der Putten
Ab-actis: Louis van Paridon
Quaestor: Tarkan Karayazgan
Assessor promotie: Daniela Costa Rego
Assessor acquisitie: Jesper Boonstoppel
Assessor: Fleur Huizinga

Begeleidende bestuursleden

Joan de Boer

Uitwisselingscommissie

Introductie

Om het jaar organiseert Grotius een uitwisseling met universiteiten in Zuid-Afrika en Gent. De commissie dient deelnemers te werven voor deze reis en een Grotiaan te strikken die zal pleiten tijdens de traditionele pleitwedstrijd in Gent. 

Commissie

Praeses: Lisa van Veen
Ab-actis: Fleur Steenvoorden
Quaestor: Nalini Awadhpersad
Assessor promotie: Roos van Veen
Assessor: Silke Nibbelke
Assessor: Celthy Mvama

Begeleidend bestuurslid

Joan de Boer