Over J.F.V. Grotius

De Juridische Faculteitsvereniging Grotius (J.F.V. Grotius) is een studievereniging die is verbonden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden. Eenieder die studeert aan de rechtenfaculteit Leiden kan lid worden bij J.F.V. Grotius. De vereniging telt op dit moment ruim 8000 leden. J.F.V. Grotius heeft als doel een zo breed mogelijke aanvulling te bieden op de studie.

Lidmaatschap

Je kunt als student aan de rechtenfaculteit Leiden voor €10,- per jaar lid worden van J.F.V. Grotius. Hiermee krijg je toegang tot al onze evenementen, activiteiten en faciliteiten. Denk hierbij aan kantoorbezoeken, trainingen, lezingen, excursies en mooie reizen maar ook aan onze driewekelijkseborrel, diners en een groot aantal feesten met als hoogtepunt natuurlijk het Gala. Bovendien krijg je bij ons gedurende het hele jaar 5% korting op al je studieboeken indien je deze via ons aanschaft.

Onze activiteiten en evenementen zouden niet mogelijk zijn zonder de inzet van actieve leden. Als lid van J.F.V. Grotius kan je ervoor kiezen om actief te zijn door commissiewerk te doen. Commissiewerk draagt bij aan jouw persoonlijke ontwikkeling, is goed voor je netwerk, geeft een hoop voldoening en is bovendien ontzettend leuk! Solliciteren voor commissies kan aan het begin van het verenigingsjaar (september). Drie commissies worden al voor de zomervakantie gevormd. Dit zijn de Carrièrecommissie, de Leidse Juridische Bedrijvendagcommissie en de Studiereiscommissie. De sollicitaties voor deze commissies vinden plaats in juni.

Geschiedenis

De vereniging is opgericht op 16 november 1917 als 'Societas Iuridica Grotius' (S.I. Grotius). Deze vereniging is gefuseerd met Juridische Faculteitsvereniging Appèl om vanaf september 2003 samen de Juridische Faculteitsvereniging Grotius te vormen.

S.I. Grotius was in haar ontstaansjaren, anders dan de meeste disputen, geen onderdeel van het Leidsch Studenten Corps. Wel was het, zoals bij veel kleine disputen, gebruikelijk dat je pas na je eerste jaar lid kon worden. Je moest uitgenodigd worden voor de hospitantenvergadering en hospitiumetentjes met professoren. Ook droegen alle leden een Grotiuslint. Bijzonder aan het dispuut was dat het open stond voor zowel mannen als vrouwen. Hiermee liep Grotius twee jaar vooruit als je denkt aan het belangrijke jaar 1919 toen het vrouwenkiesrecht ingevoerd werd. Het ledenaantal kwam tot in de jaren '80 niet boven de honderd. De echte groei van de vereniging kwam pas vanaf 1988. Waren er in 1987 nog zo'n honderd leden, in 1991 waren dit er al zeshonderd. In deze periode professionaliseert Grotius van dispuut naar vereniging met de bijbehorende rechtsbevoegdheid.

JFV Appèl was de faculteitsvereniging; zij organiseerde reizen, uitwisselingen en de boekenverkoop. Ook gaf zij het juridisch maandblad 'Request' uit. Met de verhuizing naar het Kamerlingh Onnes Gebouw (KOG), werden de studieverenigingen geherstructureerd. De 'algemene studieverenigingen' JFV Appèl en S.I. Grotius vonden toen een goede fusiepartner in elkaar. Er werd een opzet gemaakt en het drieledige doel van Grotius kwam tot stand. Ten eerste heeft de vereniging als doel de juridische en algemene ontwikkeling van haar leden te bevorderen. Ten tweede dient zij haar leden te ondersteunen bij de oriëntatie op hun toekomstige maatschappelijke positie. Ten derde stimuleert de vereniging de onderlinge contacten tussen haar leden.

De structuur van de vereniging

Bestuur

Het bestuur van J.F.V. Grotius bestaat uit zes studenten. Zij leiden de vereniging gedurende een heel collegejaar. Het bestuur regelt de dagelijkse gang van zaken en wordt hierin bijgestaan door verschillende commissies. Je kunt het bestuur bereiken tijdens het spreekuur. Het spreekuur vindt plaats van dinsdag t/m vrijdag van 10:00 tot 12:00 in kamer A0.43 in het Kamerlingh Onnes Gebouw (KOG). De algemene vergadering is het hoogste orgaan van de vereniging en bestaat uit alle leden. Een aantal keer per jaar wordt er een algemene vergadering (AV) gehouden. Omdat J.F.V. Grotius de faculteitsvereniging is, zal het bestuur aanwezig zijn tijdens facultaire plechtigheden, zoals de propedeuse- en bacheloruitreikingen en de dies-viering van de Universiteit Leiden.

Commissies

De commissies bestaan uit leden van de vereniging die zich inzetten voor de organisatie van de vele evenementen en activiteiten die Grotius rijk is. Leden kunnen voor een (of meerdere) commissie(s) solliciteren.

NOVUM

NOVUM is het juridisch maandblad van J.F.V. Grotius. Een enthousiaste, onafhankelijke redactie verzorgt iedere maand een prachtig themanummer dat gratis onder alle studenten en medewerkers op de faculteit wordt verspreid. Lijkt het jou interessant om aan dit blad mee te werken of wil je op een andere manier bijdragen, stuur dan een mailtje naar de hoofdredacteur. Adverteerders kunnen terecht bij de assessor carrière & acquisitie.

J.P.D. Appèl

J.P.D. Appèl is een dispuut van J.F.V. Grotius en richt zich op het pleiten. Dit wordt gedaan door middel van o.a. wedstrijden, lezingen en workshops. Het doel van het dispuut is om volgend jaar bij elke grote pleitwedstrijd met een sterk team vertegenwoordigd te zijn. In de toekomst wil het dispuut ook internationaal vaardigheden op de proef stellen. Naast de wedstrijden zijn er ook workshops en lezingen om studenten te helpen met het verbeteren van hun pleittechnieken en de angst of spanning die soms aan het pleiten verbonden is weg te nemen. Wil jij op de hoogte worden gesteld van alle activiteiten van dit dispuut? Volg dan de Facebookpagina van J.P.D. Appèl via de volgende link: Facebookpagina van J.P.D. Appèl.

IBL FSA Mercator

International Business Law Faculty Sub Assosiation Mercator (F.S.A. Mercator) is a student-run organisation founded on May 2017 and operating under the Law Faculty Association Grotius (J.F.V. Grotius). Members of the Sub Assossication receive the support, resources and opportunities they need to grow and prosper. This includes, but is not limited to, additional study-related activities, such as visits to (law) firms, career workshops and trainings in (English) solicitation procedures. More information on IBL FSA Mercator can be found on the following website: website IBL FSA Mercator. You can also follow the Facebookpage.

FINSTAS

FINSTAS is a faculty sub-association to J.F.V. Grotius that functions as the Financial Law Study Association at Leiden Law School. FINSTAS welcomes both Bachelor students with a keen interest in financial law and master's students enrolled in the master's programmes “Financieel Recht” or ‘Law and Finance’ at Leiden University. FINSTAS aims to introduce students to the field of financial law, to discover the dynamics of financial law, and to broaden the horizon of the students, both academically and with regards to career prospects. FINSTAS is eager to create a community, based on the shared interest in financial law. In creating this community the sub-association will closely work together with the Hazelhoff Centre for Financial Law. More information on FINSTAS can be found through the following link: website FINSTAS. You can also follow the Facebookpage.

Raad van Advies

Het bestuur wordt geadviseerd door de beschermheren, beschermvrouwen en de raad van advies. De raad van advies bestaat uit de bestuursleden van het voorgaande verenigingsjaar.

Beschermheren en beschermvrouwen

De beschermheren zijn Leidse professoren en prominenten die nauw verbonden zijn met de vereniging. Zij voorzien het bestuur gevraagd en ongevraagd van advies en bewaken de continuïteit. Momenteel heeft J.F.V. Grotius twee beschermheren en twee beschermvrouwen:

Prof. mr. H.J. Snijders
Prof. mr. E. Koops
Prof. mr. C.G. Breedveld-de Voogd
Prof. mr. Y.E. Schuurmans

Comité van aanbeveling

In het comité van aanbeveling van J.F.V. Grotius zitten momenteel vijf personen. Dit zijn:

Mr. W.J.M. Davids
Prof. dr. R.A. Lawson
Prof. mr. M.V. Polak
Prof. mr. dr. P.M. Schuyt
Prof. mr. W.J. Zwalve

De statuten en het huishoudelijk reglement

De statuten zijn de grondregels van de vereniging. Nadere regelgeving vindt u in het huishoudelijk reglement wat wordt vastgesteld in de algemene vergadering. Het huishoudelijk reglement geeft nadere regels over onder meer het lidmaatschap, de contributie, de werkzaamheden van het bestuur, commissies, de vergaderingen, de beschermheren en de beschermvrouwen, de raad van advies en het comité van aanbeveling. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet of met de statuten en mag geen bepalingen bevatten die bij statuten behoren te worden geregeld.

Reünistschap

De voorwaarden om reünist van J.F.V. Grotius te worden zijn dat u alumnus bent bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid (master behaald of bachelor afgerond en niet bezig met een master in Leiden) en lid-af bent bij J.F.V. Grotius. Inschrijving kan door het invullen van het inschrijfformulier die te vinden is op de reünistenpagina. Jaarlijks vinden er activiteiten plaats voor oud-grotianen.

J.F.V. Grotius op externe websites

Ook op andere websites kun je meer informatie vinden over onze vereniging. Zo zijn wij actief op Studentenwegwijzer, neem eens een kijkje op de pagina van J.F.V. Grotius !