Over J.F.V. Grotius

De Juridische Faculteitsvereniging Grotius (J.F.V. Grotius) is een studievereniging die is verbonden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden. Een ieder die studeert aan de rechtenfaculteit Leiden kan lid worden bij J.F.V. Grotius. De vereniging telt op dit moment ruim 7500 leden. J.F.V. Grotius heeft als doel een zo breed mogelijke aanvulling te bieden op de studie.

Lidmaatschap

Je kunt als student aan de rechtenfaculteit Leiden voor €10,- per jaar lid worden van J.F.V. Grotius. Hiermee krijg je toegang tot al onze evenementen, activiteiten en faciliteiten. Denk hierbij aan kantoorbezoeken, trainingen, lezingen, excursies en mooie reizen maar ook aan onze driewekelijkseborrel, diners en een groot aantal feesten met als hoogtepunt natuurlijk het Gala. Bovendien krijg je bij ons gedurende het hele jaar 5% korting op al je studieboeken indien je deze via ons aanschaft.

Onze activiteiten en evenementen zouden niet mogelijk zijn zonder de inzet van actieve leden. Als lid van J.F.V. Grotius kan je ervoor kiezen om actief te zijn door commissiewerk te doen. Commissiewerk draagt bij aan jouw persoonlijke ontwikkeling, is goed voor je netwerk, geeft een hoop voldoening en is bovendien ontzettend leuk! Solliciteren voor commissies kan aan het begin van het verenigingsjaar (september). Drie commissies worden al voor de zomervakantie gevormd. Dit zijn de Carrièrecommissie, de Mastercommissie en de Studiereiscommissie. De sollicitaties voor deze commissies vinden plaats in het voorjaar (juni).

Geschiedenis

De vereniging is opgericht op 16 november 1917 als 'Societas Iuridica Grotius' (S.I. Grotius). Deze vereniging is gefuseerd met Juridische Faculteitsvereniging Appèl om vanaf september 2003 samen de Juridische Faculteitsvereniging Grotius te vormen.

S.I. Grotius was in haar ontstaansjaren, anders dan de meeste disputen, geen onderdeel van het Leidsch Studenten Corps. Wel was het, zoals bij veel kleine disputen, gebruikelijk dat je pas na je eerste jaar lid kon worden. Je moest uitgenodigd worden voor de hospitantenvergadering en hospitiumetentjes met professoren. Ook droegen alle leden een Grotius lint. Bijzonder aan het dispuut was dat het open stond voor zowel mannen als vrouwen. Hiermee liep Grotius twee jaar vooruit als je denkt aan het belangrijke jaar 1919 toen het vrouwenkiesrecht ingevoerd werd. Het ledenaantal kwam tot in de jaren '80 niet boven de honderd. De echte groei van de vereniging kwam pas vanaf 1988. Waren er in 1987 nog zo'n honderd leden, in 1991 waren dit er al zeshonderd. In deze periode professionaliseert Grotius van dispuut naar vereniging met de bijbehorende rechtsbevoegdheid.

JFV Appèl was de faculteitsvereniging, zij organiseerde reizen, uitwisselingen en de boekenverkoop. Ook gaf zij het juridisch maandblad 'Request' uit. Met de verhuizing naar het Kamerlingh Onnes Gebouw (KOG), werden de studieverenigingen geherstructureerd. De 'algemene studieverenigingen' JFV Appèl en S.I. Grotius vonden toen een goede fusiepartner in elkaar. Er werd een opzet gemaakt en het drieledige doel van Grotius kwam tot stand. Ten eerste heeft de vereniging als doel de juridische en algemene ontwikkeling van haar leden te bevorderen. Ten tweede dient zij haar leden te ondersteunen bij de oriëntatie op hun toekomstige maatschappelijke positie. Ten derde stimuleert de vereniging de onderlinge contacten tussen haar leden.

De structuur van de vereniging

Bestuur

Het bestuur van J.F.V. Grotius bestaat uit zes studenten. Zij leiden de vereniging gedurende een heel collegejaar. Het bestuur regelt de dagelijkse gang van zaken en wordt hierin bijgestaan door verschillende commissies. Je kunt het bestuur bereiken tijdens het spreekuur. Het spreekuur vindt plaats van dinsdag t/m vrijdag van 10:00 tot 12:00 in kamer A0.43 in het Kamerlingh Onnes Gebouw (KOG). De algemene vergadering is het hoogste orgaan van de vereniging en bestaat uit alle leden. Een aantal keer per jaar wordt er een algemene vergadering (AV) gehouden. Omdat J.F.V. Grotius de faculteitsvereniging is, zal het bestuur aanwezig zijn tijdens facultaire plechtigheden, zoals de propedeuse- en bacheloruitreikingen en de dies-viering van de Universiteit Leiden.

Commissies

De commissies bestaan uit leden van de vereniging die zich inzetten voor de organisatie van de vele evenementen en activiteiten die Grotius rijk is. Leden kunnen voor een (of meerdere) commissie(s) solliciteren.

NOVUM

NOVUM is het juridisch maandblad van J.F.V. Grotius. Een enthousiaste, onafhankelijke redactie verzorgt iedere maand een prachtig themanummer dat gratis onder alle studenten en medewerkers op de faculteit wordt verspreid. Lijkt het jou interessant om aan dit blad mee te werken of wil je op een andere manier bijdragen, stuur dan een mailtje naar de hoofdredacteur. Adverteerders kunnen terecht bij de assessor carrière en acquisitie.

Sophia

Sophia is het internationale dispuut dat valt onder het toezicht van J.F.V. Grotius. Het dispuut organiseert activiteiten speciaal voor internationale studenten. Eén van de doelen die het bestuur van Sophia wil realiseren, is het brengen van bezoeken aan verschillende juridische instanties.  Daarnaast wil Sophia een brug vormen tussen de Nederlandse rechtenstudenten en de vele internationale studenten aan deze faculteit. In samenwerking met J.F.V. Grotius worden informele events georganiseerd, waar de studenten elkaar leren kennen. Kijk voor meer informatie en aankomende evenementen op de Facebookpagina van Sophia.

Raad van Advies

Het bestuur wordt geadviseerd door de beschermheren, beschermvrouwen en de raad van advies. De raad van advies bestaat uit de bestuursleden van het voorgaande verenigingsjaar.

Beschermheren en beschermvrouwen

De beschermheren zijn Leidse professoren en prominenten die nauw verbonden zijn met de vereniging. Zij voorzien het bestuur gevraagd en ongevraagd van advies en bewaken de continuïteit. Momenteel heeft J.F.V. Grotius twee beschermheren en twee beschermvrouwen:

Prof. mr. H.J. Snijders
Prof. mr. E. Koops
Prof. mr. C.G. Breedveld-de Voogd
Prof. mr. dr. P.M. Schuyt

Comité van aanbeveling

In het comité van aanbeveling van J.F.V. Grotius zitten momenteel vijf personen. Dit zijn:

Prof. mr. A.F.M. Brenninkmeijer
Mr. W.J.M. Davids
Prof. dr. R.A. Lawson
Prof. mr. M.V. Polak
Prof. mr. W.J. Zwalve.

De statuten en het huishoudelijk reglement

De statuten zijn de grondregels van de vereniging. Nadere regelgeving vindt u in het huishoudelijk reglement die wordt vastgesteld in de algemene vergadering. Het huishoudelijk reglement geeft nadere regels over onder meer het lidmaatschap, de contributie, de werkzaamheden van het bestuur, commissies, de vergaderingen, de beschermheren en de beschermvrouw, de raad van advies en het comité van aanbeveling. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet of met de statuten en mag geen bepalingen bevatten die bij statuten behoren te worden geregeld.

Reünistschap

De voorwaarden om reünist van J.F.V. Grotius te worden zijn dat u alumnus bent bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid (master behaald of bachelor afgerond en niet bezig met een master in Leiden) en lid-af bent bij J.F.V. Grotius. Inschrijving kan door het invullen van het inschrijfformulier die te vinden is op de reünistenpagina. Jaarlijks vinden er activiteiten plaats voor oud-grotianen.